Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-1013
94 51 2 121 608-5    PL-PREG
94 51 2 121 609-3    PL-PREG
94 51 2 121 610-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 546 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.05.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R419.05.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R518.06.2009PR £ód¼
1P4/630.06.2014PR Idzikowice