Przewozy Regionalne
Oddzia³ Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN57-1011
94 51 2 121 602-8    PL-PREG
94 51 2 121 603-6    PL-PREG
94 51 2 121 604-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 544 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S114.12.1977ZNTK Mińsk Maz.
R430.05.1980ZNTK Mińsk Maz.
G129.11.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R429.04.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R509.06.2009PR £ód¼
PRZETARG
26.07.2016