Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-1009
94 51 2 121 596-2    PL-PREG
94 51 2 121 597-0    PL-PREG
94 51 2 121 598-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 542 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G102.09.1994ZNTK Mińsk Maz.
1R126.02.1999ZNTK Mińsk Maz.
1R218.10.2004ZNTK Nowy S±cz
1R326.11.2009PR £ód¼
+++
25.04.2016