Przewozy Regionalne
Oddzia³ Opolski z siedzib± w Opolu

EN57-1003
94 51 2 121 581-4    PL-PREG
94 51 2 121 582-2    PL-PREG
94 51 2 121 583-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 536 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S130.11.1977ZNTK Mińsk Maz.
R421.03.1980ZNTK Mińsk Maz.
G128.10.1994ZNTK Gdańsk
1R222.01.2001ZNTK Mińsk Maz.
1R331.08.2005ZNTK Mińsk Maz.
1R429.02.2012PFL Fablok
+++
10.07.2018