Przewozy Regionalne
Oddzia³ £ódzki z siedzib± w £odzi

EN57-1001
94 51 2 121 578-0    PL-PREG
94 51 2 121 579-8    PL-PREG
94 51 2 121 580-6    PL-PREG

5B 6B 5B - 534 / 1974
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
S109.06.1977ZNTK Mińsk Maz.
R417.10.1979ZNTK Mińsk Maz.
G118.06.1991ZNTK Mińsk Maz.
1R320.03.2002ZNTK Mińsk Maz.
1R431.07.2006PR £ód¼
1R527.08.2012T.S. Opole
PRZETARG
26.07.2019