Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubelski z siedzib± w Lublinie

EN57-095
94 51 2 120 912-2    PL-PREG
94 51 2 120 913-0    PL-PREG
94 51 2 120 914-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 98 / 1964
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1R?28.04.1999ZNTK Mińsk Maz.
G225.06.2003ZNTK Mińsk Maz.
2R105.09.2007PR £ód¼
2R218.05.2012PR Katowice
+++
19.06.2019