Przewozy Regionalne
Oddzia³ Wielkopolski z siedzib± w Poznaniu

EN57-087
94 51 2 120 906-4    PL-PREG
94 51 2 120 907-2    PL-PREG
94 51 2 120 908-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 87 / 1964
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G131.07.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R107.11.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R207.01.1981ZNTK Mińsk Maz.
1R1023.01.2001ZNTK Mińsk Maz.
G207.07.2006PESA Bydgoszcz
2R124.07.2012PFL Fablok
PRZETARG
24.07.2019