Przewozy Regionalne
Oddzia³ Warmińsko-Mazurski z siedzib± w Olsztynie

EN57-073
94 51 2 120 900-7    PL-PREG
94 51 2 120 901-5    PL-PREG
94 51 2 120 902-3    PL-PREG

5B 6B 5B - 73 / 1964
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1S123.02.1979ZNTK Mińsk Maz.
1R305.06.1980ZNTK Mińsk Maz.
G228.08.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R127.10.2006PR £ód¼
2R214.06.2012PR Olsztyn