Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-063
94 51 2 120 897-5    PL-PREG
94 51 2 120 898-3    PL-PREG
94 51 2 120 899-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 63 / 1963
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1S123.11.1977ZNTK Mińsk Maz.
1R410.04.1980ZNTK Mińsk Maz.
G213.09.2002ZNTK Mińsk Maz.
2R122.05.2007PR £ód¼
2R229.03.2013PR £ód¼
PRZETARG
26.07.2019