Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-056
94 51 2 120 894-2    PL-PREG
94 51 2 120 895-9    PL-PREG
94 51 2 120 896-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 56 / 1963
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G1     04.1974ZNTK Mińsk Maz.
1S222.01.1981ZNTK Mińsk Maz.
G2     07.1991ZNTK Mińsk Maz.
2R304.06.2004ZUT REMTRAK
2R428.11.2008ZNTK Mińsk Maz.
+++
09.02.2016