Przewozy Regionalne
Oddzia³ Lubuski z siedzib± w Zielonej Górze

EN57-046
94 51 2 120 888-4    PL-PREG
94 51 2 120 889-2    PL-PREG
94 51 2 120 890-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 46 / 1963
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
1S109.03.1977ZNTK Mińsk Maz.
1R423.06.1979ZNTK Mińsk Maz.
1S213.09.1980ZNTK Mińsk Maz.
G230.11.1990ZNTK Mińsk Maz.
2R312.12.2001ZNTK Mińsk Maz.
2R424.11.2006ZUT REMTRAK
2R520.07.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
15.04.2019