Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-022
94 51 2 120 879-3    PL-PREG
94 51 2 120 880-1    PL-PREG
94 51 2 120 881-9    PL-PREG

5B 6B 5B - 22 / 1962
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G104.11.1974ZNTK Mińsk Maz.
G224.04.1991ZNTK Mińsk Maz.
2R307.02.2001ZUT REMTRAK
2R430.06.2005ZNTK Mińsk Maz.
2R528.09.2012ZNTK Mińsk Maz.
PRZETARG
26.07.2019