Przewozy Regionalne
Oddzia³ Pomorski z siedzib± w Gdyni

EN57-020

5B 6B 5B - 20 / 1962
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G123.02.1988ZNTK Mińsk Maz.
1R?26.02.2007PESA Bydgoszcz
PRZETARG
18.06.2014