Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-013
94 51 2 120 870-2    PL-PREG
94 51 2 120 871-0    PL-PREG
94 51 2 120 872-8    PL-PREG

5B 6B 5B - 13 / 1962
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G103.12.1974ZNTK Mińsk Maz.
G217.06.1983ZNTK Mińsk Maz.
G331.07.1991ZNTK Mińsk Maz.
3R327.01.2001ZNTK Mińsk Maz.
3R409.09.2005ZNTK Mińsk Maz.
3R513.08.2010NEWAG NS
PRZETARG
10.11.2016