Przewozy Regionalne
Oddzia³ Dolno¶l±ski z siedzib± we Wroc³awiu

EN57-012
94 51 2 120 867-8    PL-PREG
94 51 2 120 868-6    PL-PREG
94 51 2 120 869-4    PL-PREG

5B 6B 5B - 12 / 1962
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R124.09.1964ZNTK Mińsk Maz.
R226.10.1965ZNTK Mińsk Maz.
S105.01.1967ZNTK Mińsk Maz.
R305.01.1968ZNTK Mińsk Maz.
R430.12.1968ZNTK Mińsk Maz.
S202.12.1969ZNTK Mińsk Maz.
R503.11.1970ZNTK Mińsk Maz.
R627.09.1971ZNTK Mińsk Maz.
S331.07.1972ZNTK Mińsk Maz.
R706.03.1974ZNTK Mińsk Maz.
G114.02.1975ZNTK Mińsk Maz.
1R111.02.1976ZNTK Mińsk Maz.
1R226.03.1977ZNTK Mińsk Maz.
1S103.06.1978ZNTK Mińsk Maz.
1R415.01.1981ZNTK Mińsk Maz.
1S214.06.1982ZNTK Mińsk Maz.
1R520.09.1983ZNTK Mińsk Maz.
1R604.02.1985ZNTK Mińsk Maz.
1R712.03.1988ZNTK Mińsk Maz.
G220.07.1990ZNTK Mińsk Maz.
2R129.04.1993ZNTK Mińsk Maz.
2R222.10.1996ZNTK Mińsk Maz.
2R310.12.1999ZNTK Mińsk Maz.
2R429.12.2004ZNTK Nowy S±cz
2R524.08.2011NEWAG NS
PRZETARG
08.07.2016