Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski z siedzib± w Krakowie

EN57-011
94 51 2 120 864-5    PL-PREG
94 51 2 120 865-2    PL-PREG
94 51 2 120 866-0    PL-PREG

5B 6B 5B - 11 / 1962
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
2R530.09.2005ZNTK Mińsk Maz.
2R611.02.2011NEWAG NS
PRZETARG
10.05.2016