Przewozy Regionalne z siedzib± w Warszawie

EN57-005
94 51 2 120 861-1    PL-PREG
94 51 2 120 862-9    PL-PREG
94 51 2 120 863-7    PL-PREG

5B 6B 5B - 5 / 1962
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G108.03.1974ZNTK Mińsk Maz.
G217.02.1989ZNTK Mińsk Maz.
2R503.09.2004ZNTK Mińsk Maz.
2R605.03.2009ZUT REMTRAK
+++
06.07.2016