PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP07-544 / ex. ET41-088-A
91 51 1 140 124-5    PL-PKPIC

203E-088 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.01.1999ZNTK Oleśnica
G121.03.2002ZNTK Nowy Sącz
1R128.03.2007CM Lublin
1R204.06.2012ZNLE Gliwice
1P4/305.04.2016ZNTKiM Gdańsk