PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-543
91 51 5 140 041-2    PL-PKPC

303E-442 / 1992
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R129.06.1994ZNTK Oleśnica
R204.09.1996ZNTK Oleśnica
R328.07.1999ZNTK Oleśnica
R415.07.2002ZNLE Gliwice
R515.12.2006CM Kraków
P4/631.01.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz