PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EP07-542
91 51 1 140 123-7    PL-PKPIC

303E-441 / 1992
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R110.11.1994ZNTK Oleśnica
R225.11.1996ZNLE Gliwice
R429.11.2002ZNTK Oleśnica
R521.01.2009ZNTK Oleśnica
P5/1+M23.01.2017Olkol Oleśnica