PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EP07-541
91 51 1 140 122-9    PL-PKPIC

303E-440 / 1992
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R229.11.1996ZNTK Oleśnica
R430.12.2002ZNTK Oleśnica
R506.02.2007ZNLE Gliwice
P5/1+M14.02.2017Olkol Oleśnica