PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

EU07-539
91 51 5 140 040-4    PL-PKPC

303E-439 / 1992
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.12.1994ZNTK Oleśnica
R223.11.1999ZNTK Oleśnica
R330.03.2005ZNTK Oleśnica
R422.06.2010PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.