PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-538
91 51 5 140 039-6    PL-PKPC

303E-438 / 1992
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R331.05.2003ZNLE Gliwice
R417.12.2007ZNTK Oleśnica
P4/531.12.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz