PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-527
91 51 5 140 034-7    PL-PKPC

303E-427 / 1990
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R529.08.2003ZNTK Oleśnica
R626.03.2009CT Wielkopolski / CTU Ostrów Wlkp.