PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie

EP07-517
91 51 1 140 118-7    PL-PKPIC

303E-417 / 1989
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R514.01.2003ZNLE Gliwice
R603.06.2009ZNTK Oleśnica
P5/1+M17.11.2016Olkol Oleśnica