PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-511
91 51 5 140 164-2    PL-PKPIC

303E-411 / 1989
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.12.2000ZNTK Oleśnica
R518.04.2007ZNLE Gliwice
P4/631.07.2013ZNTK Oleśnica