PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EP07-506
91 51 1 140 115-3    PL-PKPIC

303E-406 / 1989
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.12.2002ZNTK Oleśnica
R622.06.2009ZNTK Oleśnica
P5/1+M09.12.2016Olkol Oleśnica