PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-503
91 51 5 140 031-3    PL-PKPC

303E-403 / 1988
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R321.07.1999ZNTK Oleśnica
R406.08.2002ZNTK Oleśnica
R526.11.2007ZNTK Oleśnica
P4/614.02.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz