PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU07-468
91 51 5 140 022-2    PL-PKPC

303E-368 / 1988
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R528.12.2002ZNTK Poznań
R624.04.2009CT Wielkopolski / CT Poznań