PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-466

303E-366 / 1987
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R527.12.2001ZNTK Poznań
R628.09.2007ZNTK Oleśnica