PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU46-513 / 193-513
91 51 5 370 025-6    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 22175 / 2017
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.03.2017Siemens MMAL
Fabr.22.11.2017Siemens MMAL