PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU46-512 / 193-512
91 51 5 370 024-9    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 22033 / 2016
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.05.2016Siemens MMAL
Fabr.13.09.2016Siemens MMAL