PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU46-510 / 193-510
91 51 5 370 022-3    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 22020 / 2016
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.03.2016Siemens MMAL
Fabr.25.07.2016Siemens MMAL