PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU46-509 / 193-509
91 51 5 370 021-5    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 22013 / 2016
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.03.2016Siemens MMAL
Fabr.25.07.2016Siemens MMAL