PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU46-508 / 193-508
91 51 5 370 020-7    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 21997 / 2016
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.05.2016Siemens MMAL
Fabr.13.09.2016Siemens MMAL