PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU46-507 / 193-507
91 51 5 370 019-9    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 21994 / 2015
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.03.2016Siemens MMAL
Fabr.25.07.2016Siemens MMAL