PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU46-505 / 193-505
91 51 5 370 017-3    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 21984 / 2015
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.02.2016Siemens MMAL