PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU46-504 / 193-504
91 51 5 370 016-5    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 21982 / 2015
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.02.2016Siemens MMAL