PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU46-502 / 193-502
91 51 5 370 014-0    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 21973 / 2015
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.12.2015Siemens MMAL