PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

EU46-501 / 193-501
91 51 5 370 013-2    PL-PKPC

X4-E-Loco-A - 21971 / 2015
SIEMENS

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.12.2015Siemens MMAL