PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-446
91 51 5 140 142-8    PL-PKPIC

303E-346 / 1987
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R417.09.2001ZNLE Gliwice
R524.10.2007CM Katowice
MAL09.03.2009ZNTK Oleśnica
R629.06.2012ZNTK Oleśnica