PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-440

303E-340 / 1987
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R514.04.2000ZNTK Oleśnica
R606.01.2009ZNTK Oleśnica