PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-433

303E-333 / 1987
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R604.12.2002ZNTK Poznań
R720.11.2008ZNTK Oleśnica