PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

EU07-421
91 51 5 140 135-2    PL-PKPIC

303E-321 / 1986
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?16.08.2000ZNTK Oleśnica
G120.12.2003ZNTK Nowy Sącz
1R129.01.2009ZNTK Oleśnica
1R225.02.2013ZNLE Gliwice
1P4/309.06.2017BZK Kraków