PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-050
91 51 3 160 325-9    PL-PKPC
91 51 3 160 326-7    PL-PKPC

112E-050 / 1982
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R127.02.1985MD Karsznice
S126.10.1988MD Karsznice
R326.08.1991MD Karsznice
R428.10.1994ZT Zduńska Wola Karsznice
R513.05.1998ZT Zduńska Wola Karsznice
R619.12.2002ZNTKiM Gdańsk
R718.01.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R830.04.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice