PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-048
91 51 3 160 321-8    PL-PKPC
91 51 3 160 322-6    PL-PKPC

112E-048 / 1982
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R108.05.1985MD Karsznice
S121.07.1988MD Karsznice
R302.10.1991MD Karsznice
R402.06.1995ZT Zduńska Wola Karsznice
R514.04.1999ZT Zduńska Wola Karsznice
R627.11.2003ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R716.03.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R830.04.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice