PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-047
91 51 3 160 319-2    PL-PKPC
91 51 3 160 320-0    PL-PKPC

112E-047 / 1982
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R729.04.2008ZNTKiM Gdańsk
P4/7 R831.08.2017PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice