PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-046
91 51 3 160 317-6    PL-PKPC
91 51 3 160 318-4    PL-PKPC

112E-046 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R629.06.2001ZT Zduńska Wola Karsznice
R730.05.2007ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R830.06.2016PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice