PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-044
91 51 3 160 315-0    PL-PKPC
91 51 3 160 316-8    PL-PKPC

112E-044 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.05.1999ZT Zduńska Wola Karsznice
P4/7 R728.04.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R830.03.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice