PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET42-042
91 51 3 160 313-5    PL-PKPC
91 51 3 160 314-3    PL-PKPC

112E-042 / 1981
NEWZ Nowoczerkask

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P4/7 R731.05.2012PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/7 R831.07.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice